Dubbel-expositie bij Heemkundevereniging Geleen

Mauritslaan, postkantoor
Foto: Heemkundevereniging Geleen

Van 2 februari tot en met 20 april kunt u in het Heemkundegebouw aan de Jupiterstraat 35a in Geleen (de voormalige Augustinusschool) een interessante dubbel-expositie bezoeken.

Groeten uit Geleen & Restanten van het Schoolmuseum

Wat de aanzet had moeten zijn voor een volwaardig stads- of streekmuseum is in de loop van de jaren vervallen tot een opslagplaats van historische vondsten en oudheidkundige voorwerpen. (Limburgsch Dagblad 27-11-1971)

Groeten uit Geleen

Toen aan het begin van de twintigste eeuw de Staatsmijnen in Limburg hun eerste kolenmijnen openden werden ook veel landgenoten van elders hierin te werk gesteld. Het waren meestal jonge mannen uit de oostelijke provincies, o.a. uit de veenkoloniën. Uiteindelijk kwamen ook hele gezinnen naar de Mijnstreek om hier een nieuw leven als mijnwerkersbestaan op te bouwen, ook in Geleen toen in 1926 de mijn Maurits officieel werd geopend. Deze ‘vreemdelingen’ bleven meestal contact houden met hun familie, vrienden en kennissen die achterbleven in hun geboortestreek. Deze contacten bestonden veelal uit briefwisselingen maar ook door het sturen van ansichten vanuit de Mijnstreek.

Een groot aantal van de originele foto’s zijn bewaard gebleven in de fotocollectie van wijlen Servé Brouns uit Lindenheuvel en nu bewerkt voor een expositie. Het gaat hier om 80 foto’s uit de jaren 1930 tot 1960 van situaties in heel Geleen, inclusief Staatsmijn Maurits.

Schoolmuseum

Oud-burgemeester Van Banning vond dat Geleen zich meer moest profileren met haar eigen cultuurhistorie. Dat paste in de visie van het gemeentebestuur om van Geleen een grote stad (“Wereldstad”) te maken. Eén van de initiatieven behelsde het inrichten van een museum, waar vooral scholieren iets over de locale geschiedenis konden opsteken. Dit werd in 1956 gestalte gegeven in de kelder van de voormalige ambtswoning van burgemeester Damen aan het Jubileumplein. Er werd een collectie opgebouwd bestaande uit o.a. archeologische vondsten, geologie, natuurhistorie, schilderijen, historische voorwerpen en een oudheidkamer. Deze waren veelal afkomstig uit Geleen en directe omgeving. Ook werd er een boekje samengesteld met de beschrijving van een aantal aanwinsten.
In de loop der jaren zijn veel voorwerpen uit dit museum verdwenen. Wat er nog over was werd in het begin van de tachtiger jaren overgedragen aan de heemkundevereniging, die toen recent mede hiervoor was opgericht. Bij het veertigjarig bestaan wil Heemkundevereniging Geleen de overgebleven voorwerpen nog eens tentoonstellen, nu de vereniging de beschikking heeft over meer expositieruimte.

De gecombineerde tentoonstelling is gratis te bezoeken van 2 februari tot en met 20 april tijdens de reguliere openingstijden: maandag en donderdag van 14:00-16:30 uur, dinsdag van 19:00-20:00 uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 09:30 en 12:00 uur. Het adres van het heemkundegebouw is Jupiterstraat 35a, Geleen (voormalige Augustinusschool).

0