‘Een eigenaardig kind in de Nederlandsche familie’

onderdoorgang naar Oos Zittesj Hoes
Foto: beeldcitaat Google

Limburg is een bijzondere provincie die (in de huidige vorm) pas sinds 1839 deel uitmaakt van Nederland.

Op donderdag 14 februari geeft Eric Lemmens de lezing ‘Een eigenaardig kind in de Nederlandsche familie’ over Limburg, Nederland, België en de Duitse Bond (1815-1918).

Limburg werd in de 19e eeuw ‘een eigenaardig kind in de Nederlandse familie’ genoemd. De provincie had bij België gehoord en veel Limburgers waren liever Belg gebleven. Of ze wilden zich aansluiten bij Duitsland. Ook vele Nederlanders waren de provincie liever kwijt dan rijk.

De lezing behandelt de staatkundige positie van Limburg tussen 1815 en 1918. Hoe verhield de provincie Limburg zich tot het Koninkrijk der Nederlanden dat in 1815 tot stand kwam. Welke positie nam Limburg in bij de Belgische opstand in 1830 en wat was de relatie met de Duitse Bond? De lezing eindigt rond 1918, het jaar waarin de eerste Limburger minister-president werd en waarin de staatkundige positie van de provincie weer in het middelpunt van de belangstelling stond, door Belgische aanspraken op Limburgs grondgebied.

Eric Lemmens (Ysselsteyn-Venray 1970) studeerde politicologie in Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over Limburgse Kamerleden in Den Haag in de periode 1839-1918. Momenteel is hij werkzaam op het kabinet van de commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg. Daar houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de grensoverschrijdende samenwerking. Verder was hij betrokken bij de viering van 150 jaar provincie Limburg in 2017.

De lezing begint om 19:30 uur en wordt gehouden in Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel 659 in Sittard.

Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na 40 meter ziet u rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst ‘lezing LGOG’.

0