Joseph Sassoon Semah – Being Touched by an Angel Just Before Birth

Foto: © Gert Jan van Rooij

Dit najaar presenteert Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen een omvangrijke overzichtstentoonstelling van Joseph Sassoon Semah – één van de meest veelzijdige, innovatieve en invloedrijke kunstenaars die Nederland rijk is.

Sassoon Semah is een artist’s artist bij uitstek, die met zijn beeldende werk, als organisator, docent en kritisch klankbord verschillende generaties andere kunstenaars heeft beïnvloed. Zijn poëtische sculpturen, installaties, tekeningen en performances staan in het teken van herinnering en het begrip van tolerantie.

Sassoon Semah onderzoekt de relatie van de Ander tot het subject. Hij vergelijkt hiertoe de denkmodellen van het jodendom – een cultuur van het woord – met die van het christendom, een cultuur van het beeld. Hij stelt zich ten doel een ‘typografie van de tolerantie’ te ontwikkelen: een open, geen harmonie nastrevende structuur die ruimte laat voor de eigenheid van de Ander. De tentoonstelling in Sittard heeft het karakter van een open depot en vormt de eerste museale overzichtstentoonstelling van Semahs werk in Nederland sinds 2003. Zijn werken zijn te zien in Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen en uiteenlopende locaties in Sittard, waaronder verschillende kerken en de voormalige joodse begraafplaats op Fort Sanderbout.

De tentoonstelling wordt geopend op Joseph Sassoon Semah zelf op zondag 20 oktober om 13 uur. Waarbij ook een speciale Performance, MaASeH MeRKaVaH (The working of the riding vehicle) (Therefore we should adapt that without the Guest the group as a whole cannot exist) 2017, te zien zal zijn.

Aan het eind van de tentoonstelling wordt een uitvoerige nieuwe publicatie van het werk van Joseph Sassoon Semah gepresenteerd. De tentoonstelling wordt begeleid door een programma met lezingen, performances en een door Semah samengesteld filmprogramma in Filmhuis De Domijnen. Op zondag 27 oktober, 24 november, 22 december 2019 en 26 januari 2020 om 15:00 uur geeft curator Roel Arkesteijn rondleidingen door de tentoonstelling. Deze rondleidingen zijn gratis toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

De expositie is te bezoeken van 20 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020 bij Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen, Ligne 5 in Sittard.

Bijschrift bij de foto boven het bericht: Joseph Sassoon Semah YaKNeHa Z 1983 – brons schietlood en draad afmetingen variabel, collectie Sittard Geleen, aankoop 2015 met steun van het Mondriaan Fonds. Foto Gert Jan van Rooij.

Joseph Sassoon Semah Measurement in Time
Joseph Sassoon Semah Measurement in Time (Then as now one finds that the city of Jerusalem is simultaneously a criticism and a non site) 1983 courtesy of the artist – Foto: © Rüdiger Lubricht Worpswede.