Sittard-Geleense Beursvloer

Kantine VV Sittard
Foto: SGN

In de kantine van VV Sittard aan de Bradleystraat vindt op 21 oktober de volgende Sittard-Geleense Beursvloer plaats.

Het is een van de circa 75 beursvloeren die jaarlijks verspreid over het land plaatsvinden. Het is een initiatief van de Sittard-Geleense Uitdaging, een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun stad te verbeteren.

Op de beursvloer worden vragen van bedrijven, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties (verenigingen, clubs, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven) samengebracht met aanbod van het lokale bedrijfsleven. In ruil voor een realistische tegenprestatie helpen ondernemers Maatschappelijke Organisaties met gesloten beurs.

Tijdens een beursvloer – deelname is gratis = ontstaan (duurzame) ontmoetingen en verbindingen die normaliter niet zo snel tot stand zouden komen. Dat gebeurt in een proces van onderhandelen tussen vragers en aanbieders over materialen, diensten, kennis en kunde. De deelnemers worden hierbij ondersteund door zogenaamde hoekmannen. Zij helpen de verbinding te maken tussen vraag en aanbod en zorgen ervoor dat deelnemers de juiste mensen ontmoeten.

Op 21 oktober 2021 vindt de Beursvloer plaats in de kantine van VV Sittard. Het programma begint om 15:30 uur en duurt tot 19:00 uur.