Besluitenlijst week 30 (24-07-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 30 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst week 30 (24-07-2017)

Beslissing op bezwaar inzake afwijzing verzoek om handhaving
Het college besluit in te stemmen met de beslissing op bezwaar inzake afwijzing verzoek om handhaving.
Informatie: Amra Avdić
Telefoon: 046-4778826
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Voornemensbesluit tot beëindiging van de subsidierelatie Stichting Kunst & Zo (Stadslab) vanaf 2018
Het college besluit in te stemmen met het voornemensbesluit tot beëindigen van de structurele subsidie aan de St. Kunst & Zo per 1 januari 2018 en de subsidie af te bouwen tot nihil per 1 juli 2018.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Vragen ex artikel 37 RVO inzake verdwijnen kermisactiviteiten in de kleine kernen
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Peter Fransman
Telefoon: 046-4777486
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Vragen ex artikel 37 RVO inzake ontsierend beeld en onveilige situatie door reclameborden in de gemeente Sittard-Geleen
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Nancy Martens
Telefoon: 046-4777746
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Tarief huishoudelijke ondersteuning
Het college besluit het basistarief huishoudelijke ondersteuning te verhogen naar € 23,00.
Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046-4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO van de fractie Lokaal Belang inzake het voornemen van Wonen Limburg om aan de Annadaelstraat in Overhoven-Sittard twaalf woningen te bouwen
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Wil Faworek
Telefoon: 046-4774778
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Reacties