Bekendmakingen d.d. 06-09-2017

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0354, Ligne ong., 6131 MT Sittard
  Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0354, Ligne ong., 6131 MT Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Haspelsestraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0355, Daniken 58, 6166 BE Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Daniken
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0356, De Tramweg 2, 6121 RX Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, De Tramweg
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0357, Hazenpad 13, 6162 KA Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Hazenpad
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0358, Obbichterweg 40, 6121 RT Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0359, Cortenstraat 21, 6162 AZ Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Cortenstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0360, Markt 101 A, 6161 GN Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Markt
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0363, Rijksweg Zuid 228, 6161 BX Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg Zuid
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0366, Spoorstraat 4, 6122 CJ Buchten
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Buchten, Spoorstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0367, Limbrichterstraat 36, 6131 ED Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Limbrichterstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0230, Berkenlaan 9, 6133 WZ Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Berkenlaan
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0294, Marcus Aurelius 42, 6121 NX Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Marcus Aurelius
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om17.0345, Kochstraat 18, 6164 HB Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Kochstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 14. Gemeente Sittard-Geleen –Omgevingsvergunningaanvraag ingetrokken; dossiernummer Om17.0326, Sunikerstraat 2, 6135 HK Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Sunikerstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB17.0040, Leyenbroekerweg 1 6132 CA Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Leyenbroekerweg
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0200, Klein Holtum 3/ 3A, 6122 EG Buchten (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Buchten, Klein Holtum
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0236, Geerweg 11, 6135 KB Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Geerweg
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0267, Leyenbroekerweg 1-3, 6132 CA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Leyenbroekerweg
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0306, Godsdalstraat 19, 6151 GL Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Munstergeleen, Godsdalstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB17.0041, Vouersweg 107 B 6161 AG Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Vouersweg
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Drank- en Horecawetvergunning verleend; dossiernummer OV17.0481, Hotel De Prins, Rijksweg Zuid 25, 6131 AL Sittard.
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Rijksweg Zuid
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer OV17.0481,Hotel De Prins, Rijksweg Zuid 25, 6131 AL Sittard.
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Sittard, Rijksweg Zuid
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 23. Gemeente Sittard – Geleen Instellen hinkend parkeren Antoniusstraat in Geleen
  In de Antoniusstraat wordt hinkend parkeren (twee wielen op het trottoir, twee wielen op de rijbaan) toegestaan.
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Geleen, Antoniusstraat, Pastoor Vonckenstraat
  Publicatiedatum: 06-09-2017
 24. Beleidsregel toestemmingverlening en toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof Limburg 2017 segment 2 versie september
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 05-09-2017
 25. Bekendmaking van het besluit om aan een aangifte van hervestiging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 05-09-2017
 26. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 05-09-2017
 27. Wijzigingsbesluit Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 04-09-2017
 28. Intrekkingsbesluit Nadere subsidieregels programmatische aanpak stikstof Limburg (PAS)
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 04-09-2017
 29. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 04-09-2017

Reacties