Consultatie vervoer gevaarlijke stoffen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een zogenaamd ‘Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor’ voor.

Voorgaande jaren zijn op een aantal spoorlijnen de geldende risicoplafonds overschreden. De staatssecretaris werkt met de vervoersector aan een vrijwillig maatregelenpakket tegen deze overschrijdingen. De staatssecretaris heeft vertrouwen in deze aanpak, maar bereidt als stok achter de deur het routeringsbesluit voor. Het concept Routeringsbesluit is in consultatie tot 14 september 2017.

De consultatie vindt plaats om vervoerders, verladers, decentrale overheden, omwonenden en andere belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de inhoud, gevolgen en proportionaliteit van het routeringsbesluit.

Reacties