‘Kansen voor alle kinderen’: gemeente pakt armoede onder kinderen aan

Foto: CC0

Alle kinderen in Sittard-Geleen moeten de kansen krijgen die ze nodig hebben. Om dat te bereiken zet de gemeente nog meer in op het bestrijden van armoede onder kinderen.

Met ‘Kansen voor alle kinderen’ schakelt de gemeente alle netwerken in om armoede bij kinderen te voorkomen. Doel van de aanpak is dat elk kind talenten en mogelijkheden moet kunnen benutten en ontwikkelen.

“Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders, ook als die in een financieel moeilijke situatie zitten”, zegt wethouder Astrid Verblakt (Sociale Zaken). “Maar het is een verantwoordelijkheid van iedereen om kinderen de kansen te bieden om zich te ontwikkelen en een eigen leven op te bouwen.”

Focus op preventie

Sittard-Geleen heeft al een zogenaamde ‘Voor Kids-regeling’. Deze regeling voorziet in uitgaven op het vlak van onder meer sport en cultuur. Met ‘Kansen voor kinderen’ ligt de focus meer op de preventie van armoede bij kinderen. Gebleken is dat kinderen in een armoedesituatie zich minder kunnen ontwikkelen. Met ‘Kansen voor alle kinderen’ wordt nu een breed aanbod van activiteiten gestimuleerd waar alle kinderen aan kunnen deelnemen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders.

Samenwerking

Met de nieuwe aanpak bereiken we ook kinderen die nauwelijks in beeld zijn, bijvoorbeeld kinderen van werkende ouders (zelfstandigen en werknemers) die in een moeilijke financiële situatie verkeren. Door met meer partijen samen te werken bereiken we meer kinderen die in armoede leven. Deze samenwerking vindt al plaats met partijen als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en wordt uitgebreid. Verder wordt de problematiek onder de aandacht gebracht via huisartspraktijken, scholen, welzijns- en opbouwwerk, het moedercentrum, de voedselbank, wijkplatforms, vluchtelingenwerk, taalcoaches en werkgevers in de regio.

Deze aanpak is tot stand gekomen in overleg met inwoners en ketenpartners.

Reacties