Besluitenlijst Week 47 (20-11-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 47 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 47 (20-11-2017)

Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 2018
Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum op 21 maart 2018.
Informatie: Lucien Loozen
Telefoon: 046-4777639
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Subsidie Stichting Kunst & Zo (Stadslab) 2018
Het college besluit in te stemmen met het verlenen van een subsidie in 2018 aan de St. Kunst & Zo ad € 25.000 voor de periode tot 1 juli 2018.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Vragen ex artikel 37 RVO inzake poppodium Volt
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jack Rademakers
Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2017
Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2017 vast te stellen;
 2. De volgende Beleidsregels en Subsidieregeling in te trekken:
  a. Beleidsregels subsidiering Oranjefeesten;
  b. Beleidsregels subsidiering Dodenherdenking;
  c. Subsidieregeling vrijwilligerswerk 2015.
 3. Op basis van artikel 24 van de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2017 een subsidieplafond voor 2018 van € 75.000 vast te stellen voor aanvragen op grond van artikel 17 van voornoemde regeling, onderdeel “organisaties die zich bezighouden met het terugdringen van de effecten van armoede bij gezinnen met kinderen/jongeren”.

Informatie: Maurice Leenders
Telefoon: 046-4777660
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO inzake verdwenen waterput aan de Bronstraat te Born
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rosemarie Melissen
Telefoon: 046-4778496
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Vragen ex artikel 37 RVO inzake leerplichtige kinderen die, ondanks passend onderwijs, thuis zitten.
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marcel Kretzers
Telefoon: 046-4777682
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Voortgang implementatie Omgevingswet
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de geactualiseerde Impactanalyse Omgevingswet.
 2. In te stemmen met de thema’s Duurzaamheid, Externe Veiligheid en geluid uit te werken als omgevingsprogramma.

Informatie: John Janssens
Telefoon: 046-4777614
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Reacties

article
119993
Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20171203/besluitenlijst-week-47-20-11-2017/
2017-12-03T17:17:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/04/10165926/gemeentehuis-in-sittard-9-april-2016.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws