Bekendmakingen d.d. 07-03-2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0081, Hennekuilstraat ong., 6121 KW Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Hennekuilstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0079, Aan de Greune Paol 54, 6127 BJ Grevenbicht
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Grevenbicht, Aan de Greune Paol
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0092, Fischerpad 9, 6142 BT Einighausen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Einighausen, Fischerpad
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0084, Beekstraat 19, 6141 BD Limbricht
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Limbricht, Beekstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0537, Steenweg 17, 6131 BB Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Steenweg
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB18.0006, Kasteelweg 25 6125 RG Obbicht
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Obbicht, Kasteelweg
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 7. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Leonard Langweg 2 te Born, 2015-1169
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Leonard Langweg
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB17.0055, Pastoor Vonckenstraat 2 6166 CX Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Pastoor Vonckenstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 9. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/ARLANXEO Netherlands B.V., deelinrichting EPT 1/2/3 (rubberfabrieken), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg A2
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 10. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming herplantplicht, kadastrale gemeente Born, zaaknummer 2017-206304
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Holtum, Gouverneur Ruijs de Beerenbroucklaan
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 11. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0078, Dorpstraat 1, 6137 SR Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Dorpstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0089, Dr. Nolenslaan 121, 6136 GM Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0086, Rijksweg Noord 105, 6162 AE Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg Noord
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0090, Barcelonastraat 70, 6135 LN Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Barcelonastraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0085, Plakstraat 20, 6131 HT Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Plakstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0480, Limbrichterstraat 14 A, 6131 EC Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Limbrichterstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0082, Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Geleenbeeklaan
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0344, Kochstraat 18, 6164 HB Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Kochstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0023, De Limpensstraat 1, 6131 BT Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, De Limpensstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0024, Koningstraat 14, 6121 HT Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Koningstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0490, Heistraat 48, 6142 AL Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Einighausen, Heistraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 23. GEMEENTERAADSVERKIEZING & LANDELIJK REFERENDUM
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV17.014, (zaaknummer 2017-206096), Julianakanaal Born
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0014, Urmonderbaan 7-9, 6167 RD Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Urmonderbaan
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 26. Landelijk referendum 2018
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB18.0005, Willie Hillenstraat 9 6131 MS Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Willie Hillenstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0080, Ankersweg 33, 6123 AJ Holtum
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Holtum, Ankersweg
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0087, Van Ostadestraat 19, 6165 XK Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Van Ostadestraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer OV18.0080, GASTERIE BIE ÓS 3, WALSTRAAT 43, 6131 CV SITTARD.
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Sittard, Walstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0507, Valderenstraat 2, 6163 GE Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Valderenstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0083, Hitsbergerweg 10, 6125 RD Obbicht
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Obbicht, Hitsbergerweg
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 33. Gemeente Sittard-Geleen –Drank- en Horecawetvergunning ontwerpbesluit; dossiernummer OV18.0019, BEHEERSTICHTING HORECA SPORT ACCOMMODATIE AAN DE ALLEE, ALLEE 9, 6141 AV SITTARD
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Limbricht, Allee
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0091, Emmastraat 7, 6131 JV Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Emmastraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Terrasvergunning verleend; dossiernummer T18.0080, GASTERIE BIE ÓS 3, WALSTRAAT 43, 6131 CV SITTARD.
  Bekendmakingtype: terrasvergunning
  Locatie: Sittard, Walstraat
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 36. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een gasleiding in de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht in de gemeente Sittard-Geleen.
  Bekendmakingtype: watervergunning
  Locatie: Grevenbicht, Dijk
  Publicatiedatum: 07-03-2018
 37. Omgevingsverordening Limburg 2014
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 06-03-2018
 38. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 06-03-2018
 39. Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 02-03-2018
 40. Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 02-03-2018
 41. Wijzigingsplan Veeweg 7 Einighausen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Einighausen, Veeweg
  Publicatiedatum: 01-03-2018
 42. Wijzigingsplan Veeweg 7 Einighausen
  Bekendmakingtype: bestemmingsplan
  Locatie: Einighausen, Veeweg
  Publicatiedatum: 01-03-2018
 43. Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde appartementencomplex Heijersteeg
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard
  Publicatiedatum: 01-03-2018
 44. Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde appartementencomplex ‘t Kleesj te Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard
  Publicatiedatum: 01-03-2018
 45. Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde appartementencomplex Camelot Campus te Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard
  Publicatiedatum: 01-03-2018
 46. Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde 32 woningen Seringenlaan te Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Seringenlaan
  Publicatiedatum: 01-03-2018

Reacties

article
127418
De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180307/bekendmakingen-d-d-07-03-2018/
2018-03-07T12:00:05+00:00
https://sittard-geleen.nieuws.nl/media/sites/305/2013/07/kb38fd6qn0urjq5f2ypdd3sgk-bekendmakingen-visual.jpg
Bekendmakingen
Gemeenteberichten, Nieuws