Bekendmakingen d.d. 14-03-2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 2. Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 3. Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om15.0475, Lintjesweg, perceel t.o. Molenstraat 2, 6151 CX te Munstergeleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Munstergeleen
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 5. Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Stationsplein (spoorwegemplacement Sittard), Sittard, BUS-nummer: 2018-016
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 6. Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Loobeek deelgebieden Venraysch Broek en De Spurkt met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0077, Langs de Heij 1 D, 6136 KR Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0077, Langs de Heij 1 D, 6136 KR Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Langs de Heij
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0095, Burg. Smeetsstraat 27, 6151 GM Munstergeleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Munstergeleen, Burg. Smeetsstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0404, Spoorstraat 70, 6161 AD Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Spoorstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 10. <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-51699.html" target="_blank"Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0005, Priorij 2 A, 6162 XD Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Priorij
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0081, Hennekuilstraat ong., 6121 KW Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Hennekuilstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0099, Kerkplein 16, 6131ES Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Kerkplein
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0057, Haagsittarderweg 48, 6132 SX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Haagsittarderweg
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om18.0007, Wolfrath 1, 6121 RA te Born (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Wolfrath
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om18.0047, Willie Hillenstraat 9, 6131 MS Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Willie Hillenstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0034, Vouersweg 95, 6161 AG Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Vouersweg
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunningaanvraagingetrokken;dossiernummer OM17.0534, Omstraat 31, 6121 LM Born
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Omstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om15.0475, Lintjesweg, perceel t.o. Molenstraat 2, 6151 CX te Munstergeleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Munstergeleen
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0093, Kromstraat 40 A, 6133 AB Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Kromstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om17.0486, Relindisstraat 3, 6137 AG Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Relindisstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0097, Rijksweg Noord 281, 6136 AC Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Rijksweg Noord
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer OV18.0062, Jolie’s, Markt 124, 6161 GP Geleen
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Geleen, Markt
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0018, Geenstraat 1, 6162XV Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Geenstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0098, Koningstraat 14, 6121 HT Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Koningstraat
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer OV17.0530, zaal Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen.
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Geleen, Herenhof
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Horecavergunning verleend; dossiernummer OV17.0530, zaal Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen
  Bekendmakingtype: drank- en horecavergunning
  Locatie: Geleen, Herenhof
  Publicatiedatum: 14-03-2018
 27. Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 13-03-2018
 28. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 13-03-2018
 29. Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 13-03-2018
 30. <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-50567.html" target="_blank"Beleidsregels Vervoer inbrekerswerktuigen Sittard-Geleen
  De beleidsregels zijn een uitwerking van de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) om aan overtreders van artikel 2:44 APV een last onder dwangsom op te leggen en stellen vast hoe het college met deze bevoegdheid omgaat.
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 12-03-2018
 31. Nadere subsidieregels opruiming drugsafval Provincie Limburg
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-03-2018
 32. Voorontwerpbestemmingsplan ’t Kleesj – de Wieër
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Parklaan
  Publicatiedatum: 09-03-2018
 33. Verordening Starterslening gemeente Sittard-Geleen 2018 – 2019
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 09-03-2018
 34. Voorontwerpbestemmingsplan ’t Kleesj – de Wieër
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Sittard, Parklaan
  Publicatiedatum: 09-03-2018
 35. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Sittard-Geleen 2018
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 08-03-2018
 36. Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 08-03-2018

Reacties