Besluitenlijst Week 13 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 13 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 13 2018

Vragen ex artikel 37 RVO inzake gebruik Veilige Wieleromgeving

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Eric Eijkelberg
Telefoon: 046-4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Procesafspraken rapportages 2018
Het college besluit in te stemmen met het procesvoorstel rapportages 2018.
Informatie: Mart.Janssen
Telefoon: 046-4778059
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Onderhoudsplan gebouwen 2017-2018 (excl. Sport)
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, parkeergebouwen, De Domijnen (Schouwburg) en scholen conform het Onderhoudsplan gebouwen 2017-2018 voor een totaalbedrag van afgerond maximaal € 5,8 miljoen.
 2. In te stemmen met het inzetten van de in vier voorzieningen aanwezige middelen voor het uitvoeren van onderhoud gebouwen en accommodaties conform het Onderhoudsplan gebouwen 2017-2018. Het gaat daarbij om:
  1. Voorziening instandhouding kapitaalgoederen Vastgoed (gebouwen, afgerond € 3,9 miljoen),
  2. Voorziening onderhoud Parkeren (afgerond € 0,7 miljoen),
  3. Voorziening Cultureel Centrum (Schouwburg) (afgerond € 0,9 miljoen),
  4. Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen (afgerond € 0,3 miljoen).
 3. Kennis te nemen van de uitgaven (zijnde € 1,3 miljoen) voor onvermijdelijke werkzaamheden en de werkzaamheden uit de overloop 2016 gedurende het jaar 2017.

Informatie: Chrit Savelkoul
Telefoon: 046-4778551
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 37 RVO inzake sluiting buurtcentrum Heremiet
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Cliff Opgenoord
Telefoon: 046-4778543
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO inzake problemen inloophuis Bie Zefke

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Linda Corvers
Telefoon: 046-4777645
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 37 RVO inzake bewaken fietsenstallingen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Telefoon: 046-4778655
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Bestuurswisseling bij de Stichting Stadbroek In Ontwikkeling (SIO)
Het college besluit in te stemmen met een bestuurswijziging bij de stichting Stadbroek in Ontwikkeling (SIO) door:

 1. Beëindiging van het dienstverband van directeur-bestuurder de heer T. Mans van ZOwonen als bestuurslid per 1 maart 2018.
 2. Benoeming van mevrouw J. Hekking-Tonnaer, interim directeur-bestuurder bij ZOwonen als bestuurder bij SIO voor de periode 1 maart 2018 tot 1 mei 2018.
 3. Benoeming van mevrouw J. Godderij, directeur-bestuurder bij ZOwonen als bestuurder bij SIO vanaf 1 mei 2018

Informatie: Bert Velderman
Telefoon: 046-4778629
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Reacties

article
130013
Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180410/besluitenlijst-week-13-2018/
2018-04-10T08:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/04/10165926/gemeentehuis-in-sittard-9-april-2016.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws