Besluitenlijst Week 14 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 14 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 14 2018

Vragen ex artikel 37 RVO inzake rapportage Sociaal Overleg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Noortje Kramer
Telefoon: 046-4777384
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Astrid Verblakt

Vragen ex artikel 37 RVO over onderhoud Stadspark
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoord brief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Guy Limpens
Telefoon: 046-4778669
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex art 37 RVO inzake aanleunappartementen Olympiastaete
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoord brief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046-4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Bijdrage wonen welzijn en zorg
Het college besluit in te stemmen met het toewijzen van de eerder toegekende middelen voor de realisatie van een woonzorgontwikkeling aan de Schuttestraat/Hub Dassenplein ten behoeve van de realisatie van eenzelfde woonzorgontwikkeling in de binnenstad van Sittard, Odasingel.
Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046-4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Collegevoorstel Onderzoek “Uitvoering Sporttaken door Sportstichting Sittard-Geleen”
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek “uitvoering sporttaken Sportstichting Sittard-Geleen”.
 2. In te stemmen met het uitzetten van een traject gericht op
  a. de omvorming van de Sportstichting in een Sport BV per 1 januari 2019
  b. de overgang van de gemeentelijke rechtspositieregeling voor (nieuw) personeel naar een meer marktconforme CAO.
 3. De Sportstichting te verzoeken om medewerking aan dit traject en gezamenlijk een implementatieplan op te stellen, waarbij de door de Sportstichting gemaakte kanttekeningen worden meegenomen.

Informatie: Jack Rademakers
Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Vragen ex artikel 37 RVO inzake verkeersonveilige situaties Sittarderweg-Bornerweg BornLimbricht, door het ontbreken van midden belijning
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoord brief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dijker
Telefoon: 046-4778737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties

article
130410
Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180414/besluitenlijst-week-14-2018/
2018-04-14T17:12:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws