Riool verstopt, wat nu?

Foto: CC0

Wat doet u als u een verstopt riool heeft? Belt u dan direct naar een dienstverlener die de verstopping kan verhelpen? Of belt u de gemeente?

Als u niet honderd procent zeker weet dat de verstopping zich in het particuliere deel van de riolering bevindt doet u er verstandig aan om eerst met de gemeente te bellen. Dat kan dag en nacht en ook in het weekend via het verkorte telefoonnummer 14046. Want als u zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt en de verstopping blijkt op gemeentelijk grondgebied te zitten, dan kunt u achteraf géén aanspraak maken op vergoeding van de gemaakte kosten.

Aanleg riolering

De gemeente maakt een rioolaansluiting (huisaansluiting) op gemeentegrond tot aan het particulier deel (perceel of pand). Voor het particuliere deel bent u zelf verantwoordelijk.

Onderhoud

Het water van de straten komt via putten (kolken) ook in de riolering terecht. Die kolken worden twee keer per jaar door de gemeente gereinigd en geïnspecteerd. Merkt u bij regen op dat een straatkolk verstopt is geraakt, meld dat dan even met het online meldformulier. Werkzaamheden aan de riolering en andere werkzaamheden om wateroverlast te beperken zijn opgenomen in de (werk)planning van de gemeente.

Rioolverstopping

Bij een verstopte riolering adviseert de gemeente om altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente (telefoonnummer 14046, 24 uur per dag; 7 dagen per week). Er komt dan zo spoedig mogelijk een expert ter plaatse. Eerst wordt onderzocht in welk gedeelte van de riolering de verstopping is gelegen, in het particuliere of in het gemeentelijk gedeelte. Daartoe zal in de meeste gevallen gezocht worden naar de aansluiting (put) op of nabij de erfgrens. Van daaruit kan het beste worden onderzocht waar de verstopping zich bevindt. Voordat de gemeente opdracht geeft voor de uitvoering van dit onderzoek wordt de eigenaar van het pand verzocht een overeenkomst te tekenen.

In deze overeenkomst staat vermeld dat wanneer blijkt dat de verstopping of het defect van de riolering zich bevindt in het particuliere gedeelte van de huisaansluiting, de eigenaar zich verplicht om alle met het onderzoek gemaakte kosten aan de gemeente te vergoeden gebaseerd op de dan geldende tarieven.

Tevens zal de eigenaar in dat geval zelf een particulier ontstoppingsbedrijf moeten inschakelen voor de oplossing van het probleem. Indien blijkt dat de verstopping of het defect van de riolering zich bevindt in het gemeentelijke gedeelte van de huisaansluiting, dan wel in het gemeentelijk hoofdriool, dan zal de gemeente Sittard-Geleen bedoelde kosten dragen, mits de verstopping of het defect in het gemeentelijke gedeelte niet is toe te schrijven aan een onrechtmatig gebruik van het riool door de melder. Indien de overeenkomst niet wordt getekend dan zal er van gemeentezijde geen actie worden geïnitieerd.

Als u op eigen initiatief een particulier ontstoppingsbedrijf inschakelt, zonder vooraf de gemeente in kennis te stellen van de verstopping, en dit bedrijf constateert een verstopping op gemeentelijk grondgebied, dan kunt u naderhand géén aanspraak maken op vergoeding van de kosten. Dit omdat achteraf voor de gemeente niet meer is na te gaan waar de verstopping was gelokaliseerd. Bovendien blijkt uit de praktijk dat particuliere ontstoppingsbedrijven dikwijls onnodige werkzaamheden uitvoeren en daarmee onnodige kosten maken. De kosten komen in dat geval dan ook volledig voor rekening van de aanvrager.

Reacties

Cookieinstellingen