Besluitenlijst Week 25 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 25 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 25 2018

Besluit over Interbestuurlijk Programma tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni 2018
Het college besluit burgemeester te machtigen om een motie te (mede)ondertekenen, die tot strekking heeft dat de VNG en het kabinet nadere afspraken met elkaar moeten maken zodat de structurele, autonome uitgaven binnen het sociale domein ook gedekt worden door structurele inkomsten.
Informatie: Denis Crompvoets
Telefoon: 046-4778600
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Eerste Kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Eerste kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein.
  2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046-4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij, Berry van Rijswijk

Reacties

article
136286
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180628/besluitenlijst-week-25-2018/
2018-06-28T17:06:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws