Bekendmakingen d.d. 10-10-2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Infrastructuur, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 845
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 2. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Borealis Plastomers B.V., deelinrichting Borealis Plastomers, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 845
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 3. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting Biogasinstallatie (GasAhead), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg A2
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 4. Provincie Limburg, besluit maatwerkvoorschriften CSP/Fibrant B.V., deelinrichting Nitrietfabriek (NIFA), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Rijksweg A2
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0391, Einighauserweg 17, 6143BN Guttecoven
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Guttecoven, Einighauserweg
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0402, Gasthuisgraaf 4, 6136 KS Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Gasthuisgraaf
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0403, Vrangendael 81, 6137 BA Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Vrangendael
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0323, Brandstraat 6, 6142AR Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Einighausen, Brandstraat
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0342, Leonard Langweg 8, 6121PA Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Leonard Langweg
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0366, Hitsberg 45, 6125 RB Obbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Obbicht, Hitsberg
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0371, Markt 30, 6131 EL Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Markt
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0374, Kerkstraat 23, 6121 LA Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Kerkstraat
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0367, Hoek Haspelsestraat en Odasingel in Sittard, 6131 GW Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure, fase 1)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Odasingel
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0375, Paardestraat 17, 6131 HA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Paardestraat
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0363, Transportlaan 90, 6163 CX Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Transportlaan
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0412, Holtum-Noordweg 47, 6121 RE Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Holtum-Noordweg
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om18.0358, Wolfstraat 7, 6162 BB Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Holtum-Noordweg
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0539, Seringenlaan 63 t/m 87, Seringenlaan 84 t/m 106 en Kastanjelaan 9 t/m 21, 6163 EV- 6163 EZ Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Seringenlaan
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Intrekking dertien gehandicaptenparkeerplaatsen – in gehele gemeente
  Dertien gehandicaptenparkeerplaatsen in de gehele gemeente worden opgeheven door het verwijderen van het bord E06.
  Bekendmakingtype: verkeersbesluit
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0539, Seringenlaan 63 t/m 87, Seringenlaan 84 t/m 106 en Kastanjelaan 9 t/m 21, 6163 EV- 6163 EZ Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Seringenlaan
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 21. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden van monument in de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht (dijkring 83) te Grevenbicht
  Bekendmakingtype: watervergunning
  Locatie: Grevenbicht
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 22. Vaststelling projectplan aanleg vispassage bij de Volmolen te Epen met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 23. Inwerkingtreding Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 10-10-2018
 24. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 09-10-2018
 25. Besluit Werkgeverscommissie, gemeente Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 09-10-2018
 26. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 09-10-2018
 27. Beschikking Hogere grenswaarde Zorggebouwen Parc Glana te Geleen, gemeente Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Lienaertsstraat
  Publicatiedatum: 08-10-2018
 28. Ter inzage legging van de ontwerp-Keur met bijbehorende ontwerp-Uitvoeringsregels en ontwerp-Beleidsregels alsmede ontwerplegger oppervlaktewateren en waterkeringen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 08-10-2018
 29. Eerste wijziging IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 05-10-2018
 30. Bestemmingsplan ’t Kleesj – de Wieër, Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 05-10-2018
 31. Bestemmingsplan ’t Kleesj – de Wieër, Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 05-10-2018
 32. Reglement Lokale Actie Groep LEADER Zuid-Limburg
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 04-10-2018
 33. Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 04-10-2018

Reacties

article
144550
De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181010/bekendmakingen-d-d-10-10-2018/
2018-10-10T18:04:05+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/10163208/bekendmakingen-gemeente-sittard-geleen-nieuw.jpg
Bekendmakingen
Gemeenteberichten, Nieuws