Besluitenlijst Week 49 2018

Foto:

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 49 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 49

1e wijziging legestabel reisdocumenten
Het college besluit in te stemmen met de 1e wijziging van de legestabel 2019 inzake reisdocumenten.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Begrotingsregels restbudgetten
Het college besluit akkoord te gaan met de begrotingsregels voor restbudgetten.
Informatie: Serve Roberts
Telefoon: 046 4778060
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex art 43 RvO CDA fractie nav. de verleende omgevingsvergunning Bastionhotel Geleen
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Eric Evers
Telefoon: 046 4778678
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwikkelingen met betrekking tot Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)
Het college besluit tot:

  1. intrekking van het collegebesluit d.d. 28 augustus 2018 en 18 september 2018 (ontvlechting taakveld Inkoop);
  2. intrekking van het collegebesluit d.d. 18 september 2018 (ontvlechting unit Supply van het team Automatisering en dataservice);
  3. opschorting van het besluit d.d. 20 maart 2018 tot bekrachtiging van het besluit d.d. 4 juli 2017 (instemming met het onderhandelingsresultaat dat in het BGO van SSC-ZL werd bereikt over de overgangsregeling van medewerkers van Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen naar SSC-ZL);
  4. opschorting van de aanvullende overgangsregeling voor medewerkers Sittard-Geleen volgens hetonderhandelingsresultaat dat in de GO-vergadering van 5 oktober 2017 werd bereikt.

Informatie: Bert Ehlen
Telefoon: 046 4777721
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Derde kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein
Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Derde kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein.
  2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046 4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast spooremplacement
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties

article
149845
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181215/besluitenlijst-week-49-2018/
2018-12-15T13:05:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/12/14204356/gemeentehuis-sittard-herfst-winter111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws