Besluitenlijst Week 8 2019

Foto:

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 8 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 8 – 2019

 

Deelname aan Samenwerkingsconvenant en Bevoegdheidsconvenant
Het college besluit:

 1. a. In te stemmen met de deelname aan het convenant ‘Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 2019’
  b. De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein, die in dienst zijn bij de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ter handhaving van de lokale verordeningen en/of de landelijke wetgeving voor alle deelnemende gemeenten. c. Het samenwerkingsconvenant ‘Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 2011’ vastgesteld op 10 juni 2011 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken.
 2. a. In te stemmen met deelname aan het convenant ‘Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg’.
  b. De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II, die in dienst zijn bij de relevante deelnemende partijen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb aan te wijzen ter handhaving van de lokale verordeningen voor alle deelnemende partijen. c. Het convenant ‘Samenwerking Vereniging Natuurmonumenten met Gemeenten in Limburg vastgesteld op 23 mei 2017 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken’.

Informatie: Jo Vleugels
Telefoon 046 4777235
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RVO inzake leefbaarheid kleine kernen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Eugene Lebon
Telefoon 046 4778750
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mantelzorg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman
Telefoon 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wmo steun voor ouderen bij achterblijvend pensioen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Miranda Hoffman
Telefoon 046 4777740
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ZZP’er in geldnood
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Martine Moonen
Telefoon 046 4778596
E-mail: m[email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake omvorming bibliotheek Geleen en Born
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon 046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake briefadressen voor daklozen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Kitty Jacobs
Telefoon 046 4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Ontwerp van het bestemmingsplan “fietstunnels Raadskuilderweg en Lintjesweg”
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan.
 2. Het ontwerp van het bestemmingsplan conform de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen en een ieder in de gelegenheid stellen om zienswijzen in te brengen.

Informatie: Roel Friesen
Telefoon 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties

article
156600
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190306/besluitenlijst-week-8-2019/
2019-03-06T08:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/02/04200026/gemeentehuis-sittard-herfst-winter1111111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws