Heeft u recht op een tegemoetkoming zorgkosten?

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Wie chronisch ziek is of een handicap heeft en dit jaar te maken heeft met hoge zorgkosten die niet zijn vergoed kan misschien een eenmalige tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen.

Die tegemoetkoming bedraagt 150 euro en kan digitaal worden aangevraagd. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan via www.digid.nl

Direct aanvragen met DigiD

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Sittard-Geleen
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van inwonende personen tellen niet mee.
  • U maakt in 2019 gebruik van een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • U heeft in 2019 een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • U heeft in 2018 én 2019 het volledige eigen risico (van € 385) van de zorgverzekering verbruikt.
  • U heeft in 2019 meer dan € 350 aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald, zoals eigen bijdrage tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het wettelijk eigen risico bedoeld.
  • Iedere persoon van 18 jaar of ouder kan een aanvraag indienen.
  • U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2019 aanvragen tot 1 juli 2020.

Let op! Bewaar bewijsstukken tot 1 januari 2021. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel vermogen u heeft.

Reacties

0