Voortgang bestuurscrisis Sittard-Geleen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

GroenLinks, PvdA, D66 en PVV gaan gesprekken voeren met de partijen GOB en CDA. Na deze gesprekken zullen de partijen een eerste advies geven aan de fractievoorzitters.

Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van maandag 23 september. Naar aanleiding van een voordracht van de heer Schipper van GroenLinks is besloten de 4 partijen GroenLinks, PvdA, D66 en PVV het mandaat te geven om de gesprekken te starten met de partijen GOB en CDA. Ze gaan afzonderlijke gesprekken voeren om te bezien of de impasse doorbroken kan worden. Na deze twee gesprekken zullen deze 4 partijen een eerste advies geven aan de fractievoorzitters.

Als daardoor een opening ontstaat om te komen tot samenwerking tussen CDA en gob trekken de 4 gesprekspartners zich terug en is het aan de fractievoorzitters om te bepalen hoe het verdere traject eruit ziet. Daarbij valt te denken aan het aanstellen van 1 of twee (in) formateurs.

Als dat niet lukt en de patstelling blijft bestaan neemt de commissie de vrijheid om een 3-tal scenario’s van mogelijke coalitievorming te benoemen en uit te werken.

De 4 partijen die nu het voortouw nemen, voeren feitelijk de opdracht van de vorige informateurs uit. Over 1,5 week zullen de 4 partijen komen met een tussenadvies naar de fractievoorzitters.

Burgemeester Cox is enthousiast over het plan van aanpak, vooral ook omdat het gedragen wordt door de raad. “Het is nu aan de fracties om de 4 partijen niet in de kou laten staan”.

Reacties