Besluitenlijst Week 05 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 05 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 05 – 2020

Shared Service Center Zuid-Limburg
Het college besluit:

  1. Het traject van vorming van het Shared Service Center Zuid-Limburg te beëindigen.
  2. De gemeenteraad voor te stellen het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg op te heffen.
  3. Het bestuur van het SSC-ZL te verzoeken de liquidatie van het SSC-ZL voor te bereiden en partners hierover te informeren.

Informatie: Marcel Heckmans
Telefoon: 046 4778067
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouders: burgemeester Sjraar Cox en wethouder Pieter Meekels

Bestuursrapportage 3e kwartaal 2019 BsGW
Het college besluit in te stemmen met het doorleiden van de stukken inzake de 3e kwartaal 2019 bestuursrapportage BsGW ter informatie naar de Raad.
Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Wijzigingen in regeling grote projecten en toevoeging op betreffend raadsvoorstel
Het college besluit akkoord te gaan met:

  1. De toevoeging op het raadsvoorstel regeling grote projecten.
  2. De wijzigingen in de regeling grote projecten.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Telefoon: 046 4778410
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Toekomstige invulling muziekonderwijs
Het college besluit in te stemmen met de doorgeleiding van het rondevoorstel ter informatieve
bespreking in de ronde.
Informatie: Annelieke Bergink
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Voortgangsrapportage provinciale bijdrage Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard
Het college besluit in te stemmen met:

  1. De aanbiedingsbrief inzake de derde voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard.
  2. De voortgangsrapportage inclusief financiële monitor.

Informatie: Marion Mulkens
Telefoon: 046 4778406
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Dienstverlening voor internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU) in Maastricht in plaats van Eindhoven voor verblijfsaanvragen en versnelde inschrijving in de Basisregistratie Personen
Het college besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Maastricht/Expat Centre Maastricht Region om internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU) versneld van een Burgerservicenummer te kunnen voorzien.
Informatie: Ilse Terpstra
Telefoon: 046 4778148
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Reacties