Besluitenlijst Week 16 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 16 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 16 – 2020

Voorbereidingsbesluit supermarkten
Het college besluit in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad over het voorbereidingsbesluit supermarkten.
Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046 4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Jaarrekening bouwgrondexploitatie 2019
Het college heeft de jaarrekening grondexploitatie 2019 vastgesteld. De jaarrekening wordt aan de gemeenteraad aangeboden.
Informatie: Wil Hamers
Telefoon: 046 4778504
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO iz krantenbericht in Dagblad de Limburger “Duizenden Limburgse ondernemers kloppen aan voor noodhulp
Het college heeft de vragen van de heer Van Montfort beantwoord over de gevolgen van de coronabesmetting voor ondernemers. De reacties van de geboden ondersteuning worden door de ondernemers als positief ervaren.
Informatie: Marion Mulkens
Telefoon: 046 4778406
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief van de GGD Zuid Limburg over de jeugdgezondheidszorg aan de gemeenteraad
Het college heeft besloten een brief van de GGD Zuid-Limburg te sturen naar de gemeenteraad. De brief gaat over de voortvarende start van één organisatie voor de jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen in Zuid-Limburg van 0 tot 18 jaar en hun ouders.
Informatie: Hilda Mertens
Telefoon: 046 4777436
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties