Digitale rondevergadering donderdag 14 mei

Donderdag 14 mei vindt om 19:00 uur een digitale rondevergadering plaats. De raadsleden nemen op afstand deel aan de vergadering.

Inwoners en belangstellenden kunnen de vergadering online live volgen.

Over de digitale ronde van 14 mei

De volgende onderwerpen staan in deze vergadering op de agenda:

  1. Veiligheidsregio: jaarstukken, begroting en MJP meerjarenraming 2022-2024 en MJBP 2020-2023
  2. RUD: jaarrekening 2019, programmabegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024
  3. Participatiebedrijf WSW: Begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021
  4. GGD Zuid-Limburg: Jaarverslag 2019, begroting 2021
  5. Kredietbank: jaarstukken 2019, startprognose 2020 en meerjarenbegroting 2021 e.v.
  6. BsGW: Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021
  7. Omnibuzz: Jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging 2020, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

U kunt deze vergadering vanaf 19:00 uur live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan [email protected].

Reacties