In gesprek over de toekomst van de omgeving van Chemelot

Archieffoto, december 2016
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De omgeving van Chemelot is een gebied waar nogal eens wat verandert. Zo willen de bedrijven op Chemelot zich blijven ontwikkelen.

Bewoners willen de bestaande waardes in het gebied koesteren. De ruimte voor dit alles is beperkt. Dat vraagt om afstemming tussen Chemelot en zijn omgeving.

Provincie Limburg, gemeentes Sittard-Geleen en Stein, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus, DSM en betrokken inwoners werken daarom nauw samen aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het gebied. In deze ‘strategische gebiedsvisie’ worden een aantal zaken met elkaar in balans gebracht: leefbaarheid en leefomgeving; landschap en natuur; economie, mobiliteit en logistiek; duurzaamheid en energie; cultuurhistorie en identiteit.

Maandag 15 juni zijn overheden, bedrijven, inwoners en belangengroepen in het gebied voor het eerst samengekomen. Daarbij werd gesproken over toekomstdoelen en kwaliteiten van het gebied.

De uitkomsten van het gesprek nemen worden meegenomen in de volgende stap, waarin verschillende toekomstscenario’s voor de toekomst worden opgesteld. Op basis daarvan maken wordt aan het eind van dit jaar een overkoepelend toekomstbeeld voor de leefomgeving rondom Chemelot gemaakt. Daarin wordt ook duidelijk gemaakt wat de maatschappelijke meerwaarde is en hoe dit beeld tot uitvoering kan komen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Volg dan de voortgang op de projectwebsite. Hier worden ook de verschillende (tussen)resultaten gedeeld.

Reacties