Raadsvergadering donderdag 17 september

Hanenhof, Geleen
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vanavond vindt om 18:30 uur de raadsvergadering plaats in de Hanenhof in Geleen.

U kunt de vergadering live beluisteren via onderstaande link.

Agenda raadsvergadering 17 september 2020

 1. Opening en mededelingen
 2. Toelating L.W. van Rijswijk tot raadslid
 3. Benoeming nieuw burgerlid GroenLinks
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Notulen raad 2, 8 en 9 juli, rondes 27 augustus en 3 september (60)
 6. Lijst ingekomen stukken
 7. Vacatures vertrouwenscommissie burgemeester en werkgeverscommissie griffie
 8. Rekenkamercommissierapport Toegankelijkheid begroting en rapportages
 9. Harmonisatie verordeningen participatiebedrijf (78) (Buhler)
 10. Rekenkamercommissierapport Onderzoek verbonden partijen (75)
 11. Bestemmingsplan parkwoningen Wehrerweg (73) (Meekels)
 12. Sluiting

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Reacties