Coronacompensatie Volt en schouwburg De Domijnen

Foto: CC0

Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt een tegemoetkoming van 200.000 euro van het Fonds Podiumkunsten om tekorten door de coronacrisis op te vangen bij de schouwburg en poppodium Volt.

Voorstellingen gingen immers niet door, waardoor inkomsten wegvielen.

Het Fonds schenkt 100.000 euro als de gemeente ook 100.000 euro bijdraagt. Daarvoor wordt een deel van de coronavergoeding van het Rijk voor lokale culturele instellingen gebruikt.

Ook in 2021-2024 cultuureducatie

Voor beter cultuuronderwijs op scholen heeft De Domijnen een subsidie aangevraagd bij een ander fonds. Het gaat hier om een subsidie van 105.000 euro per jaar voor de komende vier jaar, van het Fonds Cultuurparticipatie. Deze subsidie wordt toegekend onder de voorwaarde dat de gemeente (51.000 euro) en de provincie (55.000 euro) ook een jaarlijkse bijdrage leveren. Het gaat om een verlenging van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, wat De Domijnen de afgelopen periode ook heeft uitgevoerd.

Reacties