Raadsvergadering 15 en 16 december 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Zodadelijk, om 18:30 uur start de vergadering van de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Deze digitaal gevoerde en via internet live te volgen vergadering krijgt als dat nodig is woensdag 16 december om 18:30 uur een vervolg.

Agenda dinsdag 15 december 2020

 1. Vaststellen notulen
 2. Lijst ingekomen stukken
 3. Vaststelling door de raad van de stemming over de moties inzake de programmabegroting 2021
 4. Wijziging APV Carbid schieten
 5. Benoeming lid vertrouwenscommissie
 6. Benoeming lid Raadsagendacommissie
 7. Invulling algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling BsGW
 8. Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW per 1-1-2021
 9. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
 10. 1e wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020
 11. 4e programmarapportage
 12. Uitwerkingsplan Duurzame accommodaties
 13. Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook
 14. Motie vreemd D66 inzake volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden

Agenda woensdag 16 december 2020

18:30 – 23:00 uur – Eventuele voortzetting raad 15 december na schorsing.

Alle agendapunten en stukken kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website.

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl en via streekomroep Bie Ós.

Reacties