Een geluidsopname maken van een gesprek met de gemeente?

Foto: CC0 via Pixabay

In sommige gevallen willen mensen van een gesprek dat zij bij de gemeente voeren graag een geluidsopname maken.

Bijvoorbeeld om thuis nog een keer terug te luisteren, of om een advocaat, een familielid, een hulpverlener of een andere persoon die u helpt eens te laten luisteren. In de meeste gevallen mag u een geluidsopname van het gesprek maken. U mag niet filmen en fotograferen.

Ga er zorgvuldig mee om

De gemeente vraagt u zorgvuldig om te gaan met de gemaakte opnamen. Het delen van geluidsopnames op social media of het aanpassen van de geluidsopname kan schade toebrengen aan mensen en is soms zelfs strafbaar. U kunt dan aansprakelijk gesteld worden voor schade die iemand ervaart.

Als u geluidsopnames wenst te maken van gesprekken die u voert met medewerkers van de gemeente dan gelden daarvoor een aantal spelregels:

  1. U laat voor het gesprek weten dat u het gesprek wilt opnemen en waarom;
  2. U mag in de meeste gevallen een geluidsopname maken van een gesprek met de gemeente. U mag niet filmen of fotograferen. Soms zijn er zwaarwegende redenen om dit niet toe te staan. De gemeentemederwerker legt u dan uit waarom een geluidsopname niet is toegestaan en kijkt of er een andere oplossing mogelijk is;
  3. U mag het bestand met de geluidsopname niet zonder toestemming van de gemeente aan iemand anders geven. Uw familie, juridisch adviseur, hulpverlener of advocaat mag wel luisteren naar de opname, maar ook zij mogen de opname niet verspreiden;
  4. U mag niet knippen en plakken in een opname;
  5. U mag de opname niet delen via websites of social media. Uiteraard doet de gemeente dat ook niet;
  6. Op verzoek geeft u een kopie van uw opname aan de gemeente (andersom mag u dat ook aan de gemeente vragen als de gemeente de het gesprek heeft opgenomen);
  7. De gemeente bewaart een door u ondertekende verklaring in uw dossier met gegevens over datum en tijdstip van de opname.

Uitzonderingsgevallen

Soms is er een reden om het opnemen van het gesprek te weigeren. De medewerker waar u het gesprek mee heeft kan u in dat geval vertellen waarom een opname niet is toegestaan.

Meer informatie

De gemeente volgt met deze spelregels de Nationale Ombudsman. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de website van de Nationale Ombudsman: www.nationaleombudsman.nl en zoek daar op ‘geluidsopname’.

Reacties