Ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan nog tot 25 januari ter inzage

middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Tot 25 januari aanstaande ligt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan voor de unilocatie Grevenbicht-Obbicht ter inzage.

De plannen zijn erop gericht de voorgenomen unilocatie in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht mogelijk te maken. En om de twee vrijkomende sportlocaties in beide dorpen een natuur- en groenbestemming te geven. U kunt de plannen inzien in de Stadswinkel in Geleen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op ‘Unilocatie Grevenbicht-Obbicht’).

 

Reacties