Rondevergadering donderdag 14 januari 2021

Foto: CC0 via Pixabay

Donderdag 14 januari vindt om 19:00 uur digitaal een raadsrondevergadering van Sittard-Geleen plaats.

Agenda rondevergadering 14 januari 2021:

  1. Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021
  2. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  3. 3e kwartaalrapportage Vixia BV

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan [email protected].

Reacties