Sittard-Geleen bezig met ontwikkelen Toekomstvisie 2030

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst?

Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen ontwikkelt de gemeente een toekomstvisie voor Sittard-Geleen. Dat doen we samen.

De samenleving verandert. Veranderingen en ontwikkelingen in onze samenleving hebben invloed op onze manier van leven in de toekomst. De gemeente Sittard-Geleen wil niet alleen meebewegen, maar ook anticiperen op die veranderingen. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van de Toekomstvisie 2030 voor Sittard-Geleen. En dat doen we graag samen met u, want ook u gaat de toekomst van Sittard-Geleen aan!

Van opgravingen naar visie

We hebben heel wat moois opgegraven, bijvoorbeeld hoe we wonen, werken, ons vermaken, verplaatsen en leren in Sittard-Geleen in 2030. Samen met een groep toekomstambassadeurs van Sittard-Geleen ontwerpen we een toekomstgerichte visie voor onze gemeente. In de visie nemen we de opgravingen van september uiteraard mee. De groep toekomstambassadeurs bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, het ziekenhuis, onderwijs, maatschappelijke en culturele organisaties, inwoners en mensen van de gemeentelijke overheid. Ook zijn jongeren, onder meer van de Breakfast Club en JÒNGK, aangesloten bij de groep toekomstambassadeurs.

Lancering toekomstvisie en toekomstmuseum

De gemeente verwacht begin maart de visie te lanceren. Tegen die tijd heeft de gemeenteraad ook vastgesteld welke rol zij in de uitvoering van de toekomstvisie gaat innemen. Ook het toekomstmuseum, dat is uitgesteld vanwege de COVID-19 maatregelen, zal haar deuren openen, al is nog niet duidelijk of dat fysiek, digitaal ofwel beide zal zijn. In elk geval worden inspirerende opgravingen van de expedities en de uitwerking van de visie in een soort Toekomstmuseum met u gedeeld.

De toekomst is al onder ons

Binnen onze gemeente zijn al heel veel vrijwilligers, inwoners en ondernemers bezig met initiatieven die bijdragen aan het waarmaken van de toekomstvisie. Deze initiatieven lichten we binnenkort via een reeks filmpjes op de sociale media uit. Inwoners vertellen wat ze doen, waarom ze dat doen en hoe hun initiatief bijdraagt aan onze gezamenlijke toekomstvisie.

Waarom een Toekomstvisie 2030?

In 2018 startte de dialoog met de samenleving met een conferentie in het kader van het proces Samen Duurzaam. De samenleving heeft destijds gepleit voor het formuleren van een gezamenlijke stip op de horizon. Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg is daarom een visietraject gestart: de Toekomstvisie 2030. De gemeente wil samen met de inwoners, ondernemers en iedereen die Sittard-Geleen een warm hart toedraagt een visie ontwerpen die ambitie uitstraalt en ons nog trotser op Sittard-Geleen maakt.

YouTubekanaal Gemeente Sittard-Geleen

Reacties