Rondevergadering op 4 en 9 februari

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Aanstaande donderdag 4 en dinsdag 9 februari vindt om 19:00 uur de rondevergadering digitaal plaats.

Deze vergaderingen kunt u op genoemde data vanaf 19:00 uur via beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl.

Agenda rondevergadering donderdag 4 februari 2021

  1. Mandaat welstandsadvisering
  2. Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2020
  3. RV p&c-cyclus 2021 (wordt tevens toegelicht in fractievoorzittersoverleg op 4 februari)

Agenda rondevergadering dinsdag 9 februari 2021

  1. Regionaal Beleidskader van afval naar grondstof 2021-2025

Alle agendapunten en stukken van 4 februari en 9 februari treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Eventuele vragen kunt u via e-mail stellen aan [email protected].

Reacties