Overkapping trappenhuizen Odaparking Sittard

Foto: SGN

De trappenhuizen van de Odaparking worden vanaf 22 maart door bouwbedrijf Van Wijnen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen verbeterd en aangepast.

Daarmee verandert de uitstraling van de parkeergarage. De overkappingen van de trappen worden van glas en aluminium gemaakt en krijgen een soortgelijk uiterlijk als de aanwezige liftschachten. Hierdoor verbetert het comfort voor parkeerders en wordt voorkomen dat regenwater via de trappen de garage instroomt. Tegelijkertijd worden op een aantal andere plekken in de parkeergarage lekkages aangepakt en wordt de akoestiek in enkele gangen verbeterd. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Planning

De werkzaamheden aan de overkapping van de trappenhuizen zijn gepland tussen 22 maart 2021 en 6 augustus 2021. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat u tijdens de werkzaamheden veilig gebruik kunt blijven maken van de parkeergarage.

Eerste fase

In de eerste fase worden de drie noordelijkst gelegen trappenhuizen tegelijkertijd aangepakt. Dat zijn de trappenhuizen ter hoogte van:

  • Evenemententerrein/Hof van Serviam,
  • Jezuïetenkapel zijde Odasingel
  • 2e inrit zijde Paardestraat

De werkzaamheden aan het trappenhuis ter hoogte van het evenemententerrein/Hof van Serviam zullen het langste duren. Tijdens de werkzaamheden zijn deze drie trappenhuizen gesloten. De twee andere, zuidelijk gelegen trappenhuizen, blijven dan open. Dit zijn de trappenhuizen ter hoogte van de hoofdingang zijde Deken Tijssenstraat/Voorstad en Kerkepad richting de markt.

Tweede fase

Als de werkzaamheden ter hoogte van de Jezuïetenkapel en Paardestraat klaar zijn, worden deze trappenhuizen weer geopend. Dan wordt begonnen met de werkzaamheden aan de trappenhuizen ter hoogte van:

  • Deken Tijssenstraat/Voorstad
  • Kerkepad/Markt

Zodra de werkzaamheden aan het trappenhuis ter hoogte van het evenemententerrein/Hof van Serviam klaar zijn, wordt ook dit trappenhuis weer geopend.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn altijd trappenhuizen beschikbaar om de parkeergarage te verlaten en te betreden. Aan de liften worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Maar door werkzaamheden in de buurt van de in- en uitgangen van de liften zijn de liften aan de oostzijde van de parkeergarage korte tijd niet beschikbaar. Dit zal echter nooit gelijktijdig zijn. Daarnaast hoeft de lift aan de westzijde van de parkeergarage niet tijdelijk buiten gebruik gesteld te worden. Zo blijft het altijd mogelijk om de parkeergarage via een lift te verlaten en te betreden.

In en rond de parkeergarage wordt met borden aangegeven wanneer welke trappenhuizen en/of liften tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Veiligheid

Gedurende de uitvoering van dit project zijn er altijd voldoende vluchtroutes. Zo kan de parkeergarage snel en veilig worden verlaten als er zich een calamiteit voordoet. Juist om dit te kunnen garanderen worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. De vluchtroutes worden in de parkeergarage duidelijk met borden en pijlen aangegeven.

Verder worden tijdens de werkzaamheden de werkgebieden afgezet met bouwhekken om gebruikers van de parkeergarage af te schermen van de bouwwerkzaamheden.

Te verwachten hinder

De uitvoerder doet zijn uiterste best om overlast zo veel als mogelijk te voorkomen en te beperken, maar enige geluidhinder en stofvorming is bij de uit te voeren werkzaamheden helaas niet uit te sluiten.

Materiaal en materieel worden zo veel als mogelijk bovengronds getransporteerd om verkeershinder in de parkeergarage te voorkomen.

Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de trappenhuizen heeft tot gevolg dat enkele parkeerplekken in de parkeergarage tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Deze parkeerplekken vallen namelijk buiten de maximaal toegestane vluchtafstand. Dit betreft 17 parkeerplekken verspreidt over de twee fasen. Vaste gebruikers van die betreffende worden hierover tijdig ingelicht. Zij krijgen tijdelijk een alternatieve parkeerplek, op een zo kort mogelijke afstand tot hun vaste plek, toegewezen.

Wie is Van Wijnen?
Van Wijnen is een landelijk opererend bouwconcern met een vestiging in Sittard van waaruit de geplande werkzaamheden aan de Odaparking zullen worden uitgevoerd. De medewerkers van de vestiging in Sittard en zijn goed bekend met de situatie ter plaatse en goed geïnformeerd over de specifieke aandachtspunten van dit project. De contactgegevens van de verantwoordelijken ter plaatse en het calamiteitennummer buiten werktijden vindt u hieronder.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u een melding doen? U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07:30 en 16:30 uur contact opnemen met de uitvoerder, Jos Marx, via 0625024289. Op woensdagen is Xander Anker de verantwoordelijke ter plaatse, hij is op bovenvermelde werktijden bereikbaar via 0625024286. Bel bij calamiteiten buiten werktijd 0735219014.

Reacties