3564 inwoners Sittard-Geleen krijgen uitnodiging voor Veiligheidsmonitor 2021

Foto: veiligheidsmonitor 2021

Mogelijk ontvangt u binnenkort met de post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Door uw mening te geven, draagt u bij aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Sittard-Geleen zijn 3564 willekeurig gekozen inwoners van 15 jaar en ouder voor het onderzoek geselecteerd. Bent u geselecteerd? Dan rekent de gemeente op uw deelname!

Help mee aan een veilige gemeente

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen meedoen aan het onderzoek. Deel uw ervaringen via de veiligheidsmonitor en geef de informatie die nodig is om uw gemeente veiliger en mooier te maken!

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 25 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente Sittard-Geleen waardeert uw medewerking!

Contact

Ontvangt u geen uitnodigingsbrief maar wilt u toch een melding maken over veiligheid en leefbaarheid bij u in de buurt? Stuur dan een e-mail aan [email protected] of neem contact op met het gemeentelijk klantencontactcentrum via telefoonnummer 14046.

Reacties