Besluitenlijst Week 33 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 33 van 2021 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 33

Inhoudelijke en procesmatige aanpak beleidsplan armoede en schulden
Het college heeft ingestemd met de inhoudelijke en procesmatige aanpak van het beleidsplan armoede en schulden. Daarnaast heeft het college ingestemd met de wijze waarop de raad betrokken wordt bij de totstandkoming van het beleidsplan armoede en schulden.
Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 06-15076162
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: Wethouder Kim Schmitz

Reacties