Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing

Foto: © Annet Wagener

Op 14, 15 en 16 maart aanstaande vinden in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

De burgemeester van Sittard-Geleen heeft aangaande de kandidaatstelling het volgende bekendgemaakt:

 1. De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben op 31 januari 2022. Op die dag kunnen bij de Stadswinkel in Geleen aan het adres Markt 1 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 09:00 tot 17:00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.
 2. De benodigde formulieren voor:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1),
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9),
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1),
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2),
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4),

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de Stadswinkel Geleen kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden bij de Stadswinkel verstrekt.

Reacties

Cookieinstellingen