Besluitenlijst Week 20 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 20 van 2022 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 20 – 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake huisvesting vluchtelingen Oekraïne en taakstelling huisvesting statushouders
De fractie GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over huisvesting vluchtelingen Oekraïne en taakstelling huisvesting statushouders. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Remco de Rijck
Telefoon: 06-14823887
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ’Vervolgvragen vergunningaanvraag Mauritspark’
De fractie SPA heeft vragen gesteld over ’Vervolgvragen vergunningaanvraag Mauritspark’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Bert Pex
Telefoon: 06-46317077
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het discrimineren van een hele bevolkingsgroep door deze gemeente
De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over een nieuwsartikel op de website van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV). Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Jack Bent
Telefoon: 06-15103669
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Tegemoetkoming i.v.m. corona in 2022
Het college van B&W heeft besloten gemeenschapsaccommodaties ook in 2022 financieel te ondersteunen om eventuele gevolgen van corona op te vangen. Uitbaters van accommodaties worden hierover per brief geïnformeerd, en moeten zichzelf melden als zij ondersteuning nodig hebben.
Informatie: Frank Arets
Telefoon: 06-28870365
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake illegale dumpingen en zwerfafval
De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over illegale dumpingen en zwerfafval. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Max Narinx
Telefoon: 06-43491526
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake OPK inzameling door verenigingen
De fractie CDA heeft vragen gesteld over OPK inzameling door verenigingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie  verzonden.
Informatie: Max Narinx
Telefoon: 06-43491526
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vrachtwagen problematiek
De fractie gob heeft vragen gesteld over Vrachtwagen problematiek naar aanleiding van genomen maatregelen op Business park te Stein. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Remco Boeren
Telefoon: 06-39261983
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

Reacties

Cookieinstellingen