Convenant voor samenwerking Gemeente en Watersley Sports & Talentpark

<em>voormalig klooster Watersley</em>
voormalig klooster Watersley
Foto: SGN

De gemeente en Watersley Sports & Talentpark willen samen een convenant ondertekenen om de samenwerking te onderstrepen.

Op het Watersley Sports and Talentspark wordt geïnvesteerd in een woon- en sportcampus voor (internationale) sporttalenten, onder meer door het hergebruik van de oude zorgwoningen en gebouwen.

De gemeente ziet de ontwikkelingen op Watersley als belangrijk voor de algemene sportstimulering en de kwaliteit die aan het gebied en de omgeving wordt gegeven. Voor Watersley zijn de goede, unieke en toegankelijke sportfaciliteiten in de gemeente van belang voor de aantrekkelijkheid van de wooncampus om jong talent en topsporters aan te trekken en te binden.

In het convenant wordt nadrukkelijk aangegeven dat bij deze samenwerking en bij de ontwikkeling van Watersley het behoud van natuur- en landschapswaarden, het behoud van erfgoed en het belang van participatie van belanghebbenden belangrijk is.

Reacties

Cookieinstellingen