Toekomst Sportstichting Sittard-Geleen

Foto: SGN

In de afgelopen periode is binnen het college van B&W meermaals gesproken over de toekomst van de Sportstichting.

De Sportstichting beheert, verhuurt en onderhoudt de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit gebeurt naar volle tevredenheid. Er zijn echter een aantal ontwikkelingen, waaronder de vermindering van areaal binnen en buiten onze gemeente en de besluitvorming over De Nieuwe Hateboer, die van invloed zijn op de benodigde ‘kritische massa’ voor de totale exploitatie van de Sportstichting (onder andere de verhouding uitvoerende taken en benodigde overhead) en vragen om richtinggevende keuzes voor de toekomst van de Sportstichting.

Met een brief aan de directeur-bestuurder – en in een overleg met het personeel van de Sportstichting – is de Sportstichting door het college van B&W geïnformeerd over de start van een inventarisatie en due diligence onderzoek gericht op het insourcen per 1 januari 2024, of zoveel eerder als mogelijk, van de activiteiten van de Sportstichting in de gemeentelijke organisatie. Dat betekent dat wordt onderzocht of de gemeente zelf de activiteiten van de Sportstichting kan uitvoeren. Daarvoor wordt de Sportstichting op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden tegen het licht gehouden.

Reacties

Cookieinstellingen