Werkzaamheden op Everstraat en Veeweg in Einighausen

Foto: Henk van Rens

De riolering in de Everstraat en de Veeweg in Einighausen moet vernieuwd worden.

Er wordt een gescheiden riolering aangelegd, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt. De werkzaamheden starten op 22 augustus.

Planning

De werkzaamheden starten na de bouwvakantie, op 22 augustus. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 en 2 duren naar verwachting 6 weken, mits het weer meewerkt en er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Gestart wordt met de rioleringswerkzaamheden in de Veeweg, aan de zijde van Limbricht. Het is vanaf maandag 22 augustus aanstaande niet meer mogelijk om de Everstraat te bereiken via de Veeweg. De Everstraat is dan tijdelijk bereikbaar via de Stroetlingsweg, Concordiastraat, Heistraat of de Brandstraat. Voor de bewoners wordt een tijdelijke parkeervoorziening gemaakt. Na afronding van fase 1 wordt in fase 2 een waterbuffer aangelegd. Informatie over fase 3 volgt op een later tijdstip.

Bekijk het kaartje waarop de verschillende fases staan afgebeeld:

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw b.v.

Informatie en vragen

Neem voor reacties, opmerkingen, informatie en vragen contact op met de omgevingsmanager van BLM Wegebouw, Nona Hendrix via telefoonnummer 0658984170 of via [email protected]. Of neem contact op met gemeentelijk projectleider Jeroen Verdonschot via [email protected] of via telefoonnummer 14046.

Reacties

Cookieinstellingen