Enquête participatie bij groenonderhoud

<em>Jardin d'Isabelle</em>
Jardin d'Isabelle
Foto: SGN

De Rekenkamercommissie van de gemeente Sittard-Geleen wil graag weten hoe u zich betrokken voelt of bent bij het groen, natuur en landschap van de gemeente.

Denkt u graag mee over het groenonderhoud of werkt u graag mee aan het groen in de gemeente? Vul dan de enquête in. De gemeente hoort graag uw meningen en tips.

De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. De Rekenkamercommissie voert ieder jaar diverse onderzoeken uit naar maatschappelijk belangrijke onderwerpen. De uitkomsten hiervan gebruikt de gemeenteraad vervolgens om haar controletaak uit te voeren en waar nodig bij te sturen.

Dit jaar doet de Rekenkamercommissien onder meer een onderzoek naar de kwaliteit van het groen in onze gemeente. Het wordt namelijk steeds meer duidelijk dat groen erg belangrijk is voor de leefbaarheid in de buurten, wijken, dorpen en buitengebied. Eén van de onderwerpen waar wij graag meer over willen weten, is de mate waarin u als inwoner zich betrokken voelt en/of bent bij het groen, natuur en landschap in de gemeente. Hierover willen de gemeente u graag een aantal vragen stellen.

De enquête bestaat uit 15 vragen en het invullen ervan vraagt ongeveer 5 minuten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Reacties

Cookieinstellingen