ACT! Interventieteam Westelijke Mijnstreek

Foto: © Freep!k

Eind 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen om te kijken naar de mogelijkheden om meer samen te werken in het uitvoeren van bedrijfsbezoeken en –controles gericht op het onderwerp ondermijning.

Toen is ook aangegeven dat waar het mogelijk is, wordt aangesloten bij lopende regionale initiatieven binnen het samenwerkingsverband van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

Voortgang

Inmiddels zijn goede stappen gezet. Sinds 2023 is een werkgroep van Limburgse gemeenten (met coördinatie van het RIEC Limburg) bezig met het oprichten van bestuurlijke handhavingsteams in heel Limburg. Dit heeft onder andere tot het volgende geleid:

  • de provincie Limburg is opgedeeld in vijf regio’s;
  • iedere regio krijgt een bestuurlijk handhavingsteam;
  • de teams heten: ACT! Interventieteam (aangevuld met de regionaam) en hebben een eigen logo;
  • de Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein) is één van de vijf regio’s;
  • de gemeente Stein is voor de regio Westelijke Mijnstreek de beheergemeente die de praktische zaken op zich neemt;
  • er is één Coördinator ACT! Westelijke Mijnstreek geworven, die sinds 1 februari werkt voor de drie gemeenten.

Versterkingsgelden

De vijf handhavingsteams in Limburg (en alles wat komt kijken bij de oprichting van deze teams) worden volledig betaald uit (door het RIEC Limburg) ontvangen versterkingsgelden van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Plan van aanpak

De bestuurlijke handhavingsteams worden ingezet voor het tegengaan van ondermijning. De teams zijn een aanvulling op de bestaande lokale aanpak. Bijvoorbeeld de inzet van eigen gemeentelijke teams en toezichthouders/boa’s van de gemeenten. Op dit moment werken we aan het opstellen van een Plan van Aanpak voor het ACT! Interventieteam Westelijke Mijnstreek. In dit plan leggen we vast hoe het volledige team er uit komt te zien en hoe we het inzetten. Daarbij houden we rekening met de wensen van alle drie de gemeenten. Het RIEC Limburg werkt aan een communicatiestrategie om de ACT! Interventieteams brede bekendheid te geven, ook bij inwoners en ondernemers.

Cookieinstellingen