Besluitenlijst Week 16 2024

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 16 van 2024 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 16 2024

Brief aan Beekdaelen inzake natuurbegraven Danikerberg
Het college van B&W heeft besloten de gemeente Beekdaelen per brief te verzoeken om natuurbegraven op de Danikerberg niet verder te ontwikkelen.
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Ivo Tillie

Herontwikkeling, beheer en exploitatie openbare ruimte en vrijvallende onderwijs- en sportlocaties Grevenbicht-Obbicht
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad in de eerste programmarapportage voorstellen te doen om middelen ter beschikking te stellen voor de vrijvallende school- en sportlocaties in Grevenbicht en Obbicht.
Portefeuillehouder: wethouders Ivo Tillie en Yvonne Salvino-Meijer

Cookieinstellingen