Jaarrekening van Sittard-Geleen over 2023 heeft positief saldo

Foto: © Freep!k

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft de jaarrekening 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeente Sittard-Geleen sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van 15,3 miljoen euro.

Het overschot wordt vooral veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en incidentele middelen die in december werden ontvangen voor taken die doorschuiven naar 2024.

“2023 was een jaar waarin we van oudere uitdagingen naar nieuwe uitdagingen leken te gaan. De coronacrisis was grotendeels achter de rug. Hoge inflatie en een torenhoge energieprijs door de oorlog in Oekraïne kwamen daarvoor terug,” vertelt wethouder middelen Judith Bühler. “Het was gelukkig ook een jaar waarin veel bereikt is en we bij bijvoorbeeld kwetsbare mensen de helpende hand hebben kunnen toereiken met compensatie voor de hoge energieprijzen.”

“Er is ruimte voor investeringen,” aldus de wethouder. “Het gemeentelijke financiële reservepeil kunnen we met dit jaarresultaat verder versterken. We kijken terug op een goed afgerond jaar.”

Het college stelt voor om de 15,3 miljoen euro te investeren in een aantal zaken. Zo wil men anderhalf miljoen euro inzetten om de eerder besloten belastingverhogen op de OZB en de hondenbelasting voor 2025 net als in 2024 niet door laten gaan. De gemeente trekt 800.000 euro uit om deel te nemen in fase 3 van het warmtenet Zuid-Limburg. Ook komen innovatieprojecten om de kwaliteit van de ondersteuning die geleverd wordt vanuit de WMO te verhogen en middelen voor economische gebiedsopgaven bij Graetheide, Lexhy of eventueel het omgevingsfonds Chemelot. Middelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nog niet zijn uitgegeven in 2023 worden doorgeschoven naar 2024. Ook wordt de reservepositie van de gemeente versterkt met 3 miljoen euro.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 13 juni en stelt deze vast in de raadsvergadering van 4 juli.

Cookieinstellingen