Rechter wijst bezwaar Darteldome af

Foto:

Nog dit jaar gaan twee binnnenspeeltuinen open in Sittard. Speelparadijs Ballorig gaat in december van start in een pand aan de Lissabonlaan, Darteldome opent eind november haar deuren op Industriepark Noord.

Ballorig was langere tijd bezig met het zoeken naar een geschikte locatie voor een binnenspeeltuin in Sittard-Geleen. Een voormalige autoshowroom in Geleen werd door de gemeente wegens veiligheidsaspecten niet geaccepteerd als vestigingsplaats. Het werd uiteindelijk een leegstaand bedrijfspand aan de Lissabonlaan nabij Fitland en het Fortunastadion.
In de tussentijd meldde zich een andere gegadigde voor vestiging op het voormalige Philipsterrein. KidsZoo haakte uiteindelijk af. Kort daarna meldde Darteldome uit Kerkrade zich om een binnenspeeltuin te realiseren aan de Dr. Nolenslaan. Het bedrijf kreeg daarvoor vergunning van de gemeente. Even later verleende de gemeente ook aan Ballorig vergunning voor de binnenspeeltuin aan de Lissabonlaan. Daartegen diende Darteldome een zienswijze in.
De gemeente wees de bezwaren van Darteldome van de hand, waarop Darteldome naar de rechter stapte. Darteldome stelde dat door het toestaan van twee speeltuinen sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de gemeente. De rechter was het daar niet mee eens en wees het bezwaar af. Het is niet bekend of er beroep tegen deze uitspraak wordt aangetekend.