Een kijkje bij het cameratoezicht

Foto:

De afgelopen weken werd er proef gedraaid met het in de centra van Geleen en Sittard geïnstalleerde camerabewakingssysteem. En dat functioneert naar tevredenheid.

De camera’s – 57 in totaal – zijn geïnstalleerd om de veiligheid van de bezoekers van de stadscentra, met name tijdens de uitgaansavonden en grote evenementen, te vergroten. In cijfers: de subjectieve veiligheidsbeleving in Sittard moet ten opzichte van de meting in de bevolkingsmonitor van 2011 in 2015 met 13% zijn verbeterd en die in Geleen met 3%. De doelstelling ter verbetering van de objectieve veiligheid is 35% minder uitgaansgeweld in beide stadscentra.
Tijdens een bijeenkomst dinsdagavond in het politiebureau in Sittard werd de opzet van het systeem toegelicht en kon een kijkje worden genomen in de ruimte waar de beelden live kunnen worden bekeken. Dat live bekijken gebeurt overigens op de vrijdag- en zaterdagavonden van 22:00 uur tot 05:00 uur en maakt snel ingrijpen en anticiperen op mogelijke problemen een stuk eenvoudiger.
Er werd al jarenlang over camerabewaking in de centra gesproken. “Zeven jaar geleden was camerabewaking al onderwerp van gesprek. De kosten waren destijds echter aanzienlijk hoger dan nu,” aldus burgemeester Sjraar Cox. De gemeenteraad heeft nu wel groen licht voor de investering gegeven: eenmalig 300.000 euro voor de aanleg van het systeem en jaarlijks 155.000 euro voor de bemanning en het onderhoud.
Niet alleen zijn de kosten nu lager dan zeven jaar geleden, de kwaliteit van de camera’s en de software is ook stukken beter. De beelden zijn verbluffend goed, ook in het donker zijn ze uitstekend, scherp en gedetailleerd. Het is mogelijk om de tekst op een A4-tje dat midden op de Markt in Sittard wordt gelegd te lezen. De beelden worden vertoond met een snelheid van 25 frames per seconde, en dat is in kwaliteit vergelijkbaar met het beeld op uw tv. De camera’s sturen hun beelden versleuteld door via een streng beveiligd draadloos netwerk.
Alle beelden worden gedurende maximaal 28 dagen centraal opgeslagen in een databunker van de politie in Eindhoven en kunnen, als de noodzaak daartoe ontstaat, teruggekeken worden om aangiftes te controleren en te voorzien van bewijs én om daders te herkennen en op te sporen.
Politiechef Laumen wees vooral op het belang van privacybewaking, want “mensen moeten zich te allen tijde vrij en onbespied kunnen wanen”. Daarmee aangevend dat met alle geregistreerde beelden op hoogst vertrouwelijke wijze en zeer zorgvuldig wordt omgesprongen. Dat blijkt onder meer ook uit het feit dat ramen van woningen binnen de gebieden waar de camera’s zijn opgehangen op de beeldschermen zwart zijn afgeblokt omwille van de privacy van de bewoners. Ook bij de pinautomaten in het centrum is dat het geval: daar is het toetsenbordje waarop mensen de pincode van hun bankpas moeten ingeven eveneens zwart afgeblokt.
Cookieinstellingen