Bijenhotels bouwen bij basisscholen

Foto:

Bijen zijn noodzakelijk voor natuur en landbouw, maar daarvan zijn te weinig mensen zich bewust. Daarom leren kinderen op de basisscholen over het nut van deze nijvere werkbeestjes. Het IVN start nu, samen met de Provincie, een project om bij alle Limburgse basisscholen ‘bijenhotels’ te plaatsen.

Deze op of bij het schoolplein geplaatste bijenonderkomens worden bevolkt door wilde bijen. Deze zijn ongevaarlijk en steken niet. De bijenhotels moeten bij de leerlingen de noodzaak voor de bescherming van wilde bijen en andere insecten breed onder de aandacht brengen. De bijenstand gaat wereldwijd al jaren achteruit.
Veel mensen kennen de honingbij, die als volkje nuttig werk doet met het bestuiven van bloeiende planten. Onmisbaar voor natuur en landbouw. Een groot deel van ons voedsel is immers afkomstig van planten die bijen nodig hebben voor de bestuiving. Zonder bijen geen – of veel minder – verse groenten en fruit. De totale economische waarde van bestuiving door bijen is dan ook berekend op 153 miljard euro per jaar wereldwijd. Dat geeft alleen maar de noodzaak weer om de jarenlange achteruitgang van de bijenstand een halt toe te roepen. 
Een soortgenoot van de honingbij, de wilde bij, ook wel ‘solitaire bij’ genoemd, doet hetzelfde nuttige bestuifwerk maar dan in zijn eentje. Om eitjes te leggen – een wilde bij legt er ongeveer vijf – is een goede nestplaats nodig en die is tegenwoordig steeds moeilijker te vinden. Een bijennestkast ofwel bijenhotel biedt dan uitkomst. En dat is precies wat het project Bijenhotel Limburg beoogt: op alle Limburgse basisscholen  komen IVN-vrijwilligers leerlingen vertellen over nut en noodzaak van bijen, en wat zij zelf kunnen ondernemen om bijen te helpen. Sluitstuk is dat leerlingen een zelfgemaakt bijenhotel plaatsen op het schoolplein of bij de schooltuin. Dat is volkomen veilig voor de kinderen. Solitaire bijen steken namelijk niet.
IVN Limburg werkt in dit project samen met lokale IVN-afdelingen en de zeven Limburgse centra voor natuur- en milieueducatie. Dit educatieproject is met provinciale (financiële) ondersteuning tot stand gekomen. Het eerste bijenhotel werd op 14 mei in de tuin de Provincie Limburg in het Gouvernement geplaatst, door Maastrichtse leerlingen samen met gedeputeerde Patrick van der Broeck en initiatiefneemster Statenlid Lia Roefs.
Scholen die willen meedoen of al een bijenhotel hebben en hier actief mee zijn, kunnen zich aanmelden bij IVN Limburg ([email protected]) of via Facebook (BijenhotelsinLimburg).
article
4221
Bijen zijn noodzakelijk voor natuur en landbouw, maar daarvan zijn te weinig mensen zich bewust.
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20140515/bijenhotels-bouwen-bij-basisscholen/
2014-05-15T14:06:58+00:00
https://sittard-geleen.nieuws.nl/media/sites/305/2014/05/fstfh5w7og9tsxpoheoj2yfkd-bijenhotel-provinciehuis-03-16-9.jpg
Nieuws