Nieuwe cultuurbedrijf heet De DoMIJNen

Het nieuwe cultuurbedrijf in oprichting waarin per 1 januari 2015 BiblioNova, Museum Het Domein, Artamuse, de Stadsschouwburg en het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen samengaan gaat De DoMIJNen heten.

Dat maakte directeur Tom de Rooij donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst in Museum Het Domein bekend. De Rooij: “Sittard-Geleen is na 1 januari 2015 een cultureel ondernemende organisatie rijker. Een organisatie die verbindingen legt in stad en regio en bijdraagt aan het culturele profiel van de stad. In De DoMIJNen werken alle kunst- en cultuurdisciplines samen uit zowel het professionele als amateurveld. We ontplooien nieuwe en unieke activiteiten die we dichtbij mensen organiseren. De DoMIJNen manifesteert zich in de haarvaten van de samenleving.” 
De naam DoMIJNen refereert aan de verschillende kunstdomeinen die in het bedrijf worden verbonden; aan het dicht bij de mensen willen staan, zodat ze er zich eigen mee kunnen maken en verwijst tevens naar de historie van de regio.
Het door De Rooij opgestelde ondernemingsplan – ‘Dichter bij mensen’ – van het cultuurbedrijf in wording is door de Raad van Toezicht van het Cultuurbedrijf en het College van B&W bijzonder goed ontvangen. Het College van B&W wil De DoMIJNen de komende vier jaar blijven subsidiëren met een bedrag van in totaal ruim 37,5 miljoen euro. De gemeenteraad heeft daarover in de raadsvergadering van 25 september het laatste woord. 
Door oprichting van het cultuurbedrijf bespaart de gemeente 586.000 euro op cultuur. De bezuinigingsdoelstelling van 745.000 euro op cultuur, die in Ombuigen met Visie is vastgelegd, is daarmee voor een groot deel bereikt.
In de begeleidende brief stelt het college de gemeenteraad voor geen wensen en bedenkingen uit te brengen over het voornemen om de drie gemeentelijke culturele instellingen in het nieuwe cultuurbedrijf te laten opgaan en te ontvlechten uit de gemeentelijke organisatie. “Je moet het een keer durven loslaten en er vertrouwen in hebben”, aldus cultuurwethouder Noël Lebens.
Het cultuurbedrijf zal zich uiteindelijk – zoals dat voor bedrijven geldt – zelf moeten kunnen bedruipen. Dat er een andere insteek nodig is om lokaal cultuur op niveau aan te kunnen blijven bieden, terwijl de middelen die van overheidswege worden verstrekt in het kader van alle bezuinigingen minder worden, is begrijpelijk. Die andere – meer zakelijke – insteek blijkt duidelijk in het opgestelde ondernemingsplan, met hoofdstuktitels als “Van organiseren naar ondernemen”, “Van bezuinigingen naar financiële ruimte” en “Van dienstbaarheid naar dienstverlening”.
Een belangrijke meerwaarde van de samenvoeging van de verschillende cultuurinstellingen tot een cultuurbedrijf wordt gezocht in de multi-disciplinaire samenwerking binnen één organisatie. De DoMIJNen kiest daarbij voor projecten en een thematische aanpak. Een voorbeeld van wat dat betekent is het voornemen om komend jaar in te haken op het thema Jaar van de Mijnen. In het ondernemingsplan worden ook een aantal nieuwe plannen genoemd, zoals Oktobermaand Kindermaand, Uitmarkt (in combinatie met het Sint Rosa Festival), Barok festival, Locatietheater festival, een week van de amateurkunst en een multidisciplinaire kasteelvoorstelling.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen