D66 tegen handhaving op ingezetenencriterium

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Als reactie op klachten van inwoners over overlast die bezoekers van coffeeshops in de omgeving veroorzaken wil een aantal raadsfracties dat de gemeente strikt gaat handhaven op het ingezetenencriterium.

Volgens dat criterium mag een coffeeshop alleen softdrugs verkopen aan mensen die kunnen aantonen dat zij in de gemeente wonen. Daarmee zou een einde komen aan de stroom van buitenlandse drugstouristen uit België, Duitsland en Frankrijk die de lokale coffeeshops nu geregeld bezoeken en die voor overlast in de omgeving zorgen.

D66 stelt dat de discussie over de overlast terecht wordt gevoerd, maar vreest echter dat door het strikt handhaven van het ingezetenencriterium, zoals dat nu als enige gemeente in Limburg gebeurt in Maastricht, tot een toename van het aantal straatdealers zal leiden, waardoor de overlast alleen maar zal toenemen.

Fractievoorzitter Rob Vernhout: “Diverse fracties in de gemeenteraad geven aan dat het toepassen van het ingezetenencriterium een mogelijke oplossing is. D66 ziet dit anders en is tegen het hanteren van het ingezetenencriterium. Volgens ons werkt dit namelijk averechts. Het bevordert de illegale straathandel, de vermenging van soft- en harddrugs en op straat vraagt niemand naar je leeftijd. Doordat we een deel van de bezoekers uitsluiten van een bezoek aan de coffeeshop zal het straatdealen toenemen. Je ziet nu al dat de politie de overlast moeilijk kan bestrijden. Hoe moet dit als de verkoop verschuift naar de straatdealers en deze onze wijken intrekken? Inwoners geven nu al aan dat straatdealen te veel overlast geeft in onze stad. Dat probleem wordt dan helaas alleen maar groter.’’

Volgens D66 moet een oplossing gevonden worden in het reguleren van de handel van cannabis. Het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop levert minder inzet op voor politie en justitie, er komen meer belastingopbrengsten binnen en het gevaar van de vele woningbranden door wietteelt valt weg.

“In de tussentijd dient gemeente en politie hard op te treden tegen overlast rond onze coffeeshops. Daarnaast dient de gemeente afspraken te maken met coffeeshophouders over hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid rondom hun coffeeshop”, vindt Vernhout.

Burgemeester Cox onderzoekt dit onderwerp en gaat hierover eind van dit jaar met de gemeenteraad in gesprek.

Cookieinstellingen