Sittard-Geleen zoekt nieuwe stadsdichters

Foto: Brian Wong [CC BY-SA 2.0]

Nu Rouke van der Hoek bijna twee jaar lang als stadsdichter van Sittard-Geleen zijn licht heeft laten schijnen over lokale aangelegenheden wordt het tijd voor een opvolger.

Rouke geeft zijn pen door aan de volgende beschouwer in dichtvorm van het Sittard-Geleense. Dat gebeurt tijdens de volgende Avond van de poëzie op 27 mei a.s. met de presentatie van de bundel met 20 gedichten die Rouke in zijn functie geschreven heeft.

Dan ook worden de nieuwe stadsdichters bekend gemaakt. Inderdaad, meervoud: het zullen er twee zijn. Het leek de voorbereidingscommissie een goed idee om de stad ook door jongere ogen te laten bekijken en een dichter tot 21 jaar een platform te bieden om op poëtische wijze commentaar te leveren op wat er in de gemeenschap leeft en gebeurt.

Vandaar deze oproep aan dichters, bij voorkeur uit Sittard-Geleen-Born afkomstig of daar woonachtig, om zich vóór 31 maart te melden als kandidaat voor het stadsdichterschap.

» aanmelden

Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij gedurende twee jaar een twintigtal gedichten zal schrijven over Geleen-Sittardse aangelegenheden, die zullen verschijnen in dag- en weekbladen, de stadskrant, op de website van Stichting MEG en de facebookpagina van Stadsdichter Sittard-Geleen. Verder zullen de gedichten aan het eind van de periode gebundeld worden in een verzorgde uitgave. De kandidatuur wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Reacties